சிலரின் ஆணவத்திற்கு பதிலடி கொடு: விட்டுவிடாதே! Tamil Best Motivation |chiselers academy

4 Просмотры
Издатель
#Tamilmotivation #Thirukkural #Chiselersacademy

One of the best motivation Thirukkural you haven't hear that we
Our best revenge to our haters and betrayers is the massive
Don't lose yourself: let make yourself best by losing

New Channel :Sirpigal Education:
Do subscribe and Hit the bell button to get regular Notifications.

=====================================================
Your small help make a big change in education:
Donate: Details mentioned in the end of the video
=====================================================
வள்ளுவரை போன்ற ஒரு ஒப்பற்ற மனிதர் இனியும் பிறக்கப்போவது இல்லை. அவர் அருளிய திருக்குறள் மனித குலத்திற்கு வழிகாட்டும் ஒரு சிறந்த நூல்.

தினமும், அவர் அருளிய குறளை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களோடும் வள்ளுவரோடும் பயணிக்க இணையுங்கள்...!

other videos link:

இணைவோம்!
Категория
Русские триллеры
Комментариев нет.