គ្រូខ្មោចវៀតណាម-រឿងពិត(ភ្នំពេញ) | Vietnamese Ghost Hunter | Khmer Ghost Story

0 Просмотры
Издатель
គ្រូខ្មោចវៀតណាម-រឿងពិត(ភ្នំពេញ)-Kru Khmoch Vietnam| Vietnamese Ghost Hunter | Khmer Ghost Story

-This is a horror real ghost story that happened in Phnom Penh a few years

-Music:Ice Demon
Ice Demon by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution licence ()
Source:
Artist:

-My Facebook Account:

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-ខ្មោចសសរ និង ខ្មោចម្ចាស់ផ្ទះ


-ខ្មោចសសរកន្លោង


-ខ្មោចដើមពុទ្រា


-1000 រាត្រី


-ខ្មោចលោតពីលើអគារ


-យីអ៊ុនដាក់ អារក្សជាន់


-កំហឹងខ្មោចប្ដី


-ខ្មោចប្អូនប្រុសខ្ញុំ


-ប្រគេនផ្ទះខ្មោចជូនលោក


-ខ្មោចមើលទូរទស្សន៍


-ដើមអំពិលខ្មោចនៅ


-សណ្ឋាគារជាប់របងវត្ត


-ផឹកចំស្រាជេរខ្មោច


-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Триллеры
Комментариев нет.